ŽELEZNIČNÝ UZOL ŽILINA

Informácie k projektu komplexnej rekonštrukcie železničnej infraštruktúry v meste Žilina

Uzol Žilina

Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu železničnej infraštruktúry v meste Žilina a jeho blízkom okolí. Modernizácia uzla Žilina je jednou z historicky najväčších investícii do železníc na Slovensku, pričom jej prínosom nebude len obnova a skvalitnenie samotnej koľajovej infraštruktúry, ale tiež skvalitnenie dopravného riešenia v celom dotknutom území – či už pre automobilovú dopravu, cyklistov alebo chodcov.

0 ks
Nových podchodov pre cestujúcich a verejnosť
0 ks
Zrekonštruovaných železničných mostov
0 m
Protihlukových stien
0 m
Koľají dotknutých modernizáciou
0
Zabudovaného koľajového lôžka

PROJEKT

Základné informácie o projekte, umiestnenie stavby a jej členenie

O NÁS

Predstavenie zhotoviteľa „Združenie Pod Dubňom“

GALÉRIA

Aktuálna fotogaléria z realizácie projektu

Tento projekt je financovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Nástroja na prepojenie Európy.

Zhotoviteľ:

Objednávateľ: