Aktuálne dopravné obmedzenia

Z dôvodu rekonštrukcie železničného mosta a úpravy nadväzujúcich komunikácii bude od 21.11.2022 prebiehať úplná uzávera miestnej komunikácie (ul. Kysucká) pri podjazde pod traťou ŽSR. Uzávera bude trvať do 31.5.2025 (termín zmeny uzávery miestnej komunikácie vychádza z aktualizovaného harmonogramu zo dňa 27.7.2023) a platí aj pre chodcov, ktorí môžu využívať podchod medzi ulicami Národná a Uhoľná.

  • Spoje liniek mestskej hromadnej dopravy č. 21, 27, 29 a 30 nebudú zachádzať na zastávku „Kysucká“ tzn. zastávka „Kysucká“ bude obsluhovaná iba vybranými spojmi linky č. 22. Na vytipované spoje linky č. 22, zachádzajúce na zastávku „Kysucká“, bude možné prestúpiť z iných liniek MHD, a to predovšetkým na vybraných prestupných zastávkach – „Hálkova“, „Železničná stanica“ a „Námestie hrdinov“. Dopravný podnik bude sledovať vývoj situácie a navrhnutý cestovný poriadok sa môže časom upraviť a optimalizovať podľa aktuálneho dopytu a prevádzkových a dopravných okolností. Informácie k organizácii dopravy, obchádzkové trasy MHD a cestovné poriadky nájdete aj na stránke: https://www.dpmz.sk
  • Komplexnú informáciu k organizácii dopravy Slovenskej autobusovej dopravy Žilina nájdete na: https://www.sadza.sk

Na ceste I/60 (ulica Ľavobrežná) je v smere na Martin v mieste prídavného pruhu dočasným dopravným značením určený vjazd a výjazd vozidiel na stavenisko. Tento je obojsmerný a jednostranný – čo znamená pravé odbočenie zo smeru od Bratislavy (vjazd) a pravé odbočenie v smere na Terchovú (výjazd). Doprava verejnosti je vedená v dvoch jazdných priamych pruhoch.

Z dôvodu prekládok inžinierskych sietí je na časti ulice Uhoľnej prejazdný iba jeden jazdný pruh. Organizácia dopravy je určená dočasným dopravným značením.

Z dôvodu rekonštrukcie železničného mosta cez rieku Váh je uzatvorený cyklochodník s dĺžkou cca. 720 metrov na pravej strane koryta rieky. Uzávera bude trvať do 10.4.2024 a obchádzková trasa vedie po ulici Dolná, cesta I/11 a v Budatíne po uliciach Stará Hradská a K Múzeu.

Z dôvodu realizácie prípojok inžinierskych sietí bude od 8.12.2023 do 31.12.2023 pri vjazde do areálu AS od ulice P. O. Hviezdoslava obmedzená doprava. Počas výkopových prác bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu a dopravu budú riadiť regulovčíci.