Objednávateľ

ŽSR – Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ

Združenie Pod Dubňom

Generálny projektant

REMING CONSULT a.s.

Mesto Žilina

Mesto Žilina