Objednávateľ

ŽSR – Železnice Slovenskej republiky

www.zsr.sk

Zhotoviteľ

Združenie Pod Dubňom

Viac info

Generálny projektant

REMING CONSULT a.s.

www.reming.sk

Mesto Žilina

Mesto Žilina

www.zilina.sk