01/2023 – Montáž trakčného vedenia vo Varíne a medzistaničnom úseku

12/2022

Uzavretý podjazd na Kysuckej ulici (21.11.2022)

10/2022 – Realizácia železničného zvršku v priestore ŽST Žilina

09/2022

09/2022 – Pokládka výhybiek v priestore ŽST Žilina

07/2022

06/2022

Kontrolný deň stavby so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy Jaroslavom Kmeťom (06.05.2022)

04/2022

03/2022

01/2022

11/2021

09/2021

06/2021

Vizualizácie