Začali sme s prácami na nadjazde ponad koľajisko ŽST Žilina

Cestný nadjazd je pre dopravu v meste Žilina jedným z kľúčových stavebných objektov celého projektu modernizácie železničného uzla Žilina, keďže umožní prerozdeliť dopravné zaťaženie mestských okruhov v centre mesta. Kvôli chýbajúcemu stavebnému povoleniu sme k jeho realizácii nemohli pristúpiť skôr, no po posune v rokovaniach s vlastníkom pozemkov, ktorých sa tento objekt dotýka, sa práce počas uplynulého týždňa začali.

Stavba nadjazdu je z organizačných dôvodov rozdelená do dvoch etáp, pričom prvou z nich je vybudovanie premostenia koľajiska ŽST Žilina. „Začali sme výstavbou piliera v priestore bývalého nástupištia 2, ktorý bude zároveň pylónom budúceho mostu, a počas najbližších dní sa rozbehnú práce aj na základoch ďalších pilierov umiestnených medzi spomenutým prvým pilierom/pylónom a Ľavobrežnou ulicou,“ povedal koordinátor výstavby Združenia Pod Dubňom Ladislav Mokošák.

V súvislosti s prácami na tomto rozsiahlom stavebnom objekte budú nielen obyvateľov Žiliny ale tiež návštevníkov mesta zaujímať vyplývajúce dopravné obmedzenia. „Sme radi, že pre cestnú dopravu výstavba nadjazdu v tomto momente neprinesie žiadne zmeny a žiadne ďalšie obmedzenia,“ dodáva Mokošák.

Obmedzenia a výluky však čakajú železničnú dopravu. Počas uplynulého týždňa bolo zaktivované tzv. „nulové pole“ na koľajach 2, 3, 5, 7b, čo znamená, že v priestore osobnej stanice je trakčné vedenie bez napätia a vlaky úsekom prejdú zotrvačnosťou. V novembri bude kvôli prebiehajúcej letmej betonáži pylónu na 21 dní (od 10.11.2022 do 30.11.2022) úplne vylúčená staničná koľaj č. 5 v úseku medzi cestovým návestidlom Sc5 a výhybkou 68XA. Ďalším pomerne významným obmedzením je výluka na 3. staničnej koľaji od cestového návestidla Sc3 po námedzník výhybky 68XA – čo znamená, že táto koľaj nebude funkčná v smere Košice-Bratislava a Košice-Čadca, a bude slúžiť na vchody a odchody vlakov Bratislava-Žilina a Čadca-Žilina.

Most je funkčným predĺžením Ulice 1. mája a jej prepojením s ulicami Uhoľná a Ľavobrežná (ktorá je zároveň cesta I/61). Vedie ponad Hviezdoslavovu ulicu, budovy ŽSR, ZSSK a Cargo a 16 koľají Železničnej stanice Žilina. Konštrukcia mosta prekonáva koľajisko v minimálnej výške 7 metrov, celá nosná konštrukcia má dĺžku 331,5 metra a celková dĺžka nového cestného prepojenia je takmer 635 metrov. Vzhľadom na komplikované priestorové podmienky – vyplývajúce z vedenia jestvujúcich komunikácii a možnosťou umiestnenia medziľahlých podpier len v osi nových nástupísk – ráta projekt s dvomi hlavnými poľami s rozpätiami 75 metrov (tieto premostia zástavbu pri stanici a koľajisko trate) a predpolia s rozpätiami (36 + 40 m a 38 + 34 + 32 m). Prvý realizovaný pilier, umiestnený v osi nástupiska č. 2 je zároveň pylónom, na ktorý bude nosná konštrukcia zavesená ôsmimi pármi závesov.

Zhotoviteľom tohto rozsiahleho a vzhľadom na časové a priestorové podmienky komplikovaného stavebného objektu je spoločnosť STRABAG. „Podľa pôvodného plánu sme mali nadjazd začať stavať pred viac ako rokom, no verím, že vďaka bohatým skúsenostiam nášho stavebného tímu budeme napredovať čo možno najrýchlejšie a bez zásadnejších problémov. Máme tu šancu ukázať, že stavať vieme, a po náročnej fáze riešenia majetkovoprávnych vzťahov a prípravy, tu vytvoríme nielen most ktorým pomôžeme žilinskej doprave, ale vďaka výraznému architektonicko-projekčnému návrhu tiež dielo, ktoré bude jedným z hlavných úspechov tejto rozsiahlej rekonštrukcie železničnej infraštruktúry v Žiline,“ uzavrel Mokošák.

Podobné príspevky