Máme za sebou úspešný výsuv železničného mostu v Strážove

Pod vedením spoločnosti Eurovia prebehlo počas prvého decembrového týždňa posunutie 60-metrovej oceľovej nosnej konštrukcie na jej finálne miesto nad riekou Rajčianka v Strážove. Mostom bude viesť druhá koľaj hlavnej železničnej trate medzi Žilinou a Bratislavou.

Rieku Rajčianku budú po dokončení stavebných prác v rámci modernizácie uzla Žilina neďaleko sútoku s Váhom preklenovať na pomerne malom priestore tri mosty – dva železničné a jeden cestný.

Dva pôvodné železničné mosty boli postavené v začiatku 60. rokov a hoci ešte nie sú na hranici svojej životnosti, modernizácia trate počíta s ich náhradou a využitím robustnejšej nosnej oceľovej konštrukcie. “Nové mosty sú nielen parametricky, ale aj opticky, hneď na prvý pohľad, výrazne masívnejšie. Dané je to najmä vzhľadom na vyťaženosť traťového úseku, keďže nimi bude viesť hlavná trať Bratislava-Žilina, ale tiež rastúcimi nápravovými tlakmi dnešných vlakov. V čase výstavby pôvodných mostov, teda pred viac ako 50 rokmi, boli nápravové tlaky 18-20 ton na nápravu, pričom dnes to býva aj 22-24 ton,“ vysvetľuje špecialista pre mosty v projektovom tíme „Združenia pod Dubňom“ Pavol Krasňan z Eurovie.

Na svojom definitívnom mieste sa hlavná oceľová konštrukcia nachádza po necelom roku a pol výstavby. Za tento čas prebehli práce na demontáži, rozpálení a odvezení oceľovej konštrukcie pôvodného mostu, búracích prácach časti starej spodnej stavby, výkopových prácach, realizácii spodnej stavby (preinjektovaní pôvodnej spodnej stavby pod úrovňou hladiny rieky, dobetónovaní častí drieku opôr a úložných prahov, zrealizovaní hniezd pre ložiská a osadení nových ložísk), výrobe a postupnej montáži novej oceľovej konštrukcie a taktiež jej vysunutí na jej definitívne miesto.

Aktuálne prebiehajú dokončovacie práce na samotnej konštrukcii, čo znamená realizáciu hydroizolácií, protikoróznej ochrany, niekoľko posledných zvarov, uložení špeciálnych rohoží, ktoré ochránia hydroizoláciu pred poškodením kameňmi štrkového lôžka a zároveň znížia hlučnosť trate, keďže sa nachádzame v zastavanej oblasti. Následne prebehne zaštrkovanie oceľovej „vane“ mosta i priľahlých úsekov a pokládka koľajového roštu, teda podvaly a koľajnice a dokončenie trolejového vedenia. Na konci mája 2023 bude trať sprejazdnená pre obsluhu rušňového depa – pre ostatnú železničnú dopravu až po dokončení stavebných prác na iných, súvisiacich, stavebných objektoch,“ vysvetľuje Krasňan.

Pri druhom z dvojice mostov (s koľajou č. 1) tím Eurovie a jej podzhotoviteľov očakáva, keďže postup prác bude principiálne podobný ako pri prvom moste, čiastočné urýchlenie doby výstavby. Zmenená však bude musieť byť organizácia a logistika výstavby. „Výhodou pri prvom moste boli priestorové podmienky, ktoré nám umožnili celú oceľovú konštrukciu vystavať na pravom brehu Rajčianky a nad samotnú rieku ju v priebehu týždňa len vysunúť, zatiaľ čo pri druhom moste takýto komfort nebudeme mať. Tam už zrejme budeme musieť pracovať aj dlhšie obdobia priamo nad riekou na skružiach,“ dodáva Krasňan.

Samotný výsuv prebiehal v dvoch hlavných fázach počas siedmich dní. Prvú časť výsuvu sa podarilo zrealizovať počas posledného novembrového víkendu, kedy sa nosná konštrukcia pozdĺžne vysunula o 23,6 metra. Následne na ňu bol osadený tzv. výsuvný nos, ktorý zabezpečil stabilitu konštrukcie počas druhého výsuvu v závere prvého decembrového týždňa, kedy sme most posunuli o 33,3 metra do jeho finálnej polohy.

Základom výsuvného systému je sústava hydraulických valcov, ktoré mostnú konštrukciu: (1) posunú cca. o 1 meter po klzných nerezovo-teflónových plochách, a (2) nadvihnú, aby sa vozíky zabezpečujúce voľný posun mohli vrátiť do východiskovej pozície. Výsuvné vozíky sa vrátia na pôvodné miesto a valce konštrukciu opäť uložia na nasledujúcu klznú plochu, čím ukončia jeden takt výsuvu. Po vysunutí o spomenutých 23,6 metra bola na most osadená doplnková konštrukcia, tzv. výsuvný nos, ktorý zabezpečil, že v druhej polovici výsuvu sa celá konštrukcia nepreváži.

Dĺžka nového mostu je 56,9 metra a typovo ide o oceľový, priehradový, zvarovaný nosník (pozn. pôvodný most bol jedným z prvých mostov na Slovensku, na ktorom boli využité vysokopevnostné skrutky; staršie mosty, budované zhruba do 50. rokov boli nitované). Most je už na prvý pohľad výrazne väčší ako jeho, dnes už zdemontovaný, predchodca – konštrukcia zdemontovaného starého mostu vážila 130 ton (dohromady teda oba pôvodné mosty cca. 260 ton) pričom každá z nových konštrukcií váži 260 ton.

Stavebný tím bude počas nadchádzajúcich týždňov realizovať dokončovacie práce na nosnej konštrukcii a následne sú naplánované práce týkajúce sa železničného zvršku a trolejového vedenia.

Podobné príspevky