Vo Varíne a medzistaničnom úseku Žilina – Varín montujeme trakčné vedenie

Počas uplynulého týždňa, v rámci plánovaných etáp schváleného rozkazu o výluke (ROV) využila spoločnosť Elektrizace železnic Praha priaznivé poveternostné podmienky na montáž  trakčného vedenia na zmodernizovanej prvej koľaji medzistaničného úseku Žilina – Varín a na nepárnej skupine koľají v ŽST Varín.

Základný princíp a postup prác priblížila stavbyvedúca zo spoločnosti EŽ Praha Gabriela Kotúčová: „Veľmi zjednodušene – pre laickú verejnosť môžem našu prácu vysvetliť nasledovne – na stožiare, tzv. trakčné podpery, vzájomne od seba vzdialené  približne 50 metrov, montujeme nosné lano, na ktoré sa pomocou „vešiakov“ zavesí trolejový drôt, ktorý tvorí spolu so zosilňovacím vedením systém trolejového vedenia. Po uvedení do prevádzky, teda po vykonaní všetkých predpísaných mechanických a elektrických skúšok, bude týmto systémom distribuovaný elektrický prúd cez zberač na pohon elektrických lokomotív. Systém trolejového vedenia je prúdovo dimenzovaný na prevádzkovanie jednosmernou trakčnou prúdovou sústavou (3kV), ale napäťovo je pripravený na prechod na striedavú trakčnú prúdovú sústavu (25kV)“.

Keďže ide o jednu z kľúčových koridorových  tratí v sieti ŽSR,  bude po úplnom ukončení projektu uzol Žilina napájaný striedavou trakčnou prúdovou sústavou. „V rámci modernizácie uzla Žilina, ktorej súčasťou je nielen samotná ŽST Žilina, ale aj úsek od ŽST Žilina po zast. Nezbudská Lúčka – Strečno, na úseku dlhom približne 8,5 kilometra  sme s montážou začali vo utorok 10.1.2023 ráno. Výluka bude pokračovať do 2.3.2023. Dovtedy musíme na trakčné podpery namontovať zosilňovacie vedenie, nosné lano a trolejový drôt,“ dodala Kotúčová.

Počas jedného dňa namontuje tím EŽ Praha jedným pracovným vlakom jeden kotevný úsek v dĺžke cca 1500 metrov. Rýchlemu postupu prác pomohlo, popri skúsenostiach pracovníkov, aj špecializované vozidlo značky Tesmec, vďaka ktorému bolo možné nosné lano a trolej inštalovať súčasne. Realizácia trakčného vedenia je významný míľnik v priebehu stavebných prác, keďže štandardne ide spolu so zabezpečovacím zariadením o jednu z posledných činností pred ukončením výluky a uvedením uceleného úseku trate do predčasného užívania.

Podobné príspevky