Priebeh výstavby

Priebeh výstavby2023-01-19T16:45:29+01:00
0
Celkový počet stavebných objektov v rámci projektu
0
Počet aktuálne rozpracovaných stavebných objektov
0
Počet stavebne ukončených stavebných objektov
0
Počet odovzdaných stavebných objektov

Začali sme s prácami na nadjazde ponad koľajisko ŽST Žilina

Začali sme s prácami na nadjazde ponad koľajisko ŽST Žilina Cestný nadjazd je pre dopravu v meste Žilina jedným z kľúčových stavebných objektov celého projektu modernizácie železničného uzla Žilina, keďže umožní prerozdeliť dopravné zaťaženie mestských okruhov v centre mesta. Kvôli chýbajúcemu [...]

9. mája 2022|

Most vo Varíne s unikátnym riešením železničného zvršku

Most vo Varíne s unikátnym riešením železničného zvršku Pomerne nenápadný a všedný oceľový most ponad rieku Varínka s dĺžkou necelých 60 metrov skrýva technologicky unikátne riešenie železničného zvršku. Úvodné mesiace aktuálnej stavebnej sezóny so sebou priniesli netradičnú výzvu pre [...]

20. marca 2022|

Modernizácia železničného uzla Žilina vstupuje do druhého roku výstavby

Modernizácia železničného uzla Žilina vstupuje do druhého roku výstavby Stavebné tímy spoločností združenia Pod dubňom majú za sebou úspešný prvý rok prác na rekonštrukcii železničného uzla Žilina. Stavebný ruch je dnes očividný pozdĺž celej železnice v meste a [...]

18. februára 2022|
Go to Top